Sri Lanka 斯里蘭卡 | Yala National Park | Yala Safari (下集) 我們見到豹豹了

我地開始下半part既Safari之後,近距離見到象象母子,孔雀,不知名四腳動物,迷惘既狐狸,最重要既係喺我地差唔多完結Safari既旅程之前,司機又收到風話有豹出沒,又即刻飛車去睇。今次更近距離見到,佢好懶懶閒咁攤左係樹上面任我地睇,完全估唔到睇到一次豹之後,再有機會睇到第二次。雖然就睇唔到熊熊,不過今次Safari都算令人驚喜! Continue reading “Sri Lanka 斯里蘭卡 | Yala National Park | Yala Safari (下集) 我們見到豹豹了”

Sri Lanka 斯里蘭卡 | Yala National Park | Yala Safari 尋找豹豹 (上集) 見到豹豹的尾巴

離開了Ella之後,告別嚴寒,直接開車去南邊炎熱既Yala,出名既野生國家公園,希望睇到斯里蘭卡豹,除左豹仲有黑熊、好多孔雀、水牛、狐狸等等既動物。由Ella去Yala車程太約三個鐘左右,路上都係比較原野既地方,但好明顯已經離開高山地方,車程都見到海同埋太陽。 Continue reading “Sri Lanka 斯里蘭卡 | Yala National Park | Yala Safari 尋找豹豹 (上集) 見到豹豹的尾巴”