Köln Dom | 科隆大教堂

通常每去一個外國城市,都會有一座Cathedral,主教座堂/大教堂,係天主教係一個地方既正式駐地,個教區既中心,通常一個城市都係得一座Cathedral,Köln Dom (Cologne Cathedral) 曾經係全世界最高既大教堂同世界最高既建築,未出車站已經覺得佢好宏偉,而且外牆黑色好似好污糟唔似其他教堂咁乾淨白雪雪,本來座教堂係白色但因為污染所以變左黑色,但係其實佢地會keep住洗個外牆,不過變黑既速度快過洗白既速度,可以見到有啲地方係白的。

Continue reading “Köln Dom | 科隆大教堂”