Sri Lanka 斯里蘭卡 | Ella | Nine Arch Bridge

去到Ella Glamping 休息左之後司機就帶左我地去Nine Arch Bridge,車程大概10分鐘,去到之後要行落去,15分鐘左右,一直向下行,唔算太累但有點斜,一路上有好多當地植物,楜椒樹大樹菠蘿蕉樹等等,一直向下行就會到左個路軌,如果唔想行既話可以去Asanka Village既cafe,一樣可以望到條橋。條橋由英國建成一直保留到宜家,仍然使用中,睇岩時間仲可以睇到火車經過,可以超近距離望住架車。

     

大樹菠蘿同埋未變成楜椒之前既楜椒樹

     

離遠都會見到條橋,睇落有啲遠,但其實15分鐘左右就到了

可以行落路軌影相

     

     

15分鐘之後就有火車經過喇,普通火車都會行過依條橋

 

     

     

外國人就咁坐係橋邊,真係大膽